Παίζεις μουσική? Έχεις Τηλεόραση & Ραδιόφωνο? Σε ενδιαφέρει…Πόσα θα πληρώσεις…

Οι αποδείξεις μας είναι έγγραφες και είναι στην διάθεσή σου

Σύμφωνα με τον νόμο, πρέπει να πληρώνεις τρεις οργανισμούς. ΟΧΙ ΕΝΑΝ. Αν κάποιος αντιπρόσωπος σου είπε κάτι άλλο, σου είπε ΨΕΜΑΤΑ.

Πρέπει να πληρώνεις και την ΕΥΕΔ και την ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ για τα πνευματικά δικαιώματα και τον GEA για τα συγγενικά.

Αν δεν πέρασαν ακόμα, θα περάσουν. Και όταν περάσουν… θα πληρώσεις αναδρομικά.

Έχεις συνδρομή με κάποια άλλη εταιρεία?

Ο νέος νόμος απαγορεύει στις Ελληνικές Εταιρείες, ακόμα και στις Ευρωπαϊκές να διαχειρίζονται δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικά δικαιώματα που υπόκεινται σε υποχρεωτική συλλογική διαχείριση. (α.32, Ν.4481/2017). Πόσο μάλιστα προσφέρουν “μουσική χωρίς δικαιώματα”.

Μουσική χωρίς δικαιώματα ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ. Όποιος σας πει κάτι τέτοιο, σας λέει ΨΕΜΑΤΑ. Στα συγγενικά δικαιώματα υπάρχει υποχρεωτική συλλογική διαχείριση και ΜΟΝΟ από τον GEA και μάλιστα ο ερμηνευτής και ο μουσικός, δεν μπορεί να παραιτηθεί από την ανάθεση διαχείρισης σε οργανισμό και όχι σε οποιαδήποτε Ελληνική εταιρεία.

Αδιαφορείς?

Θα πληρώσεις ακριβά το τίμημα.

Αμοιβολόγιο ΕΥΕΔ

Αμοιβολόγιο ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Αμοιβολόγιο GEA.

Πως μπορείς να γλυτώσεις? Δες εδώ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α